Cho một căn phòng có sàn là hình thang có các kích thước là đáy lớn : 20m đáy bé : 16m chiều cao : 12m a ) Tính diện tích căn

Cho một căn phòng có sàn là hình thang có các kích thước là đáy lớn : 20m đáy bé : 16m chiều cao : 12m
a ) Tính diện tích căn phòng
b ) Biét cứ mỗi 4 mét vuông đc 6 ghế hỏi có bao nhiêu ghế?

2 bình luận về “Cho một căn phòng có sàn là hình thang có các kích thước là đáy lớn : 20m đáy bé : 16m chiều cao : 12m a ) Tính diện tích căn”

 1. a )
  Diện tích căn phòng là :
  ( 20 + 16 ) . 12 : 2 =  216 ( $m^{2}$ )
  b ) 
  Số ghế trong phòng đó là :
  216 : 4 . 6 = 324 ( ghế )
  Đáp số :

  Trả lời
 2. Giải
  a) Diện tích căn phòng hình thang là :
  (20+16) . 12 : 2 = 216 (m^2)
  b) Nếu 4m^2 được 6 ghế thì có số ghế là :
  216 : 4 xx 6 = 324 (cái) 
  Đáp số : a) 216m^2
                b) 324 cái ghế

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới