đầu năm học , số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp , sau khi có 4 học sinh nam chuyển đi thì số học sinh nam bằng 1/3

đầu năm học , số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp , sau khi có 4 học sinh nam chuyển đi thì số học sinh nam bằng 1/3 số học sinh cả lớp . Tính số học sinh nam lúc đầu

2 bình luận về “đầu năm học , số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp , sau khi có 4 học sinh nam chuyển đi thì số học sinh nam bằng 1/3”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                     giải 
  Đổi : 40% = 2/5 
  4 học sinh nam bằng số phần học sinh cả lớp là :
            2/5 – 1/3 = 1/15 ( số học sinh cả lớp)
  Số học sinh cả lớp ban đầu là :
            4 : 1/15 = 60 ( học sinh)
  Số học sinh nam ban đầu là :
            60 xx 40% = 24 ( học sinh)
                      Đáp số : 24 học sinh

  Trả lời
 2. 4 học sinh chiếm số phần ở lớp là 40%-1/3=1/15
  Số học sinh của lớp là 4:1×15=60(bạn)
  Số học sinh năm là 60:100×40=24(bạn)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới