để phòng chống covid-19 huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh thành lập đội phản ứng nhanh bao gồm các bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác

để phòng chống covid-19 huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh thành lập đội phản ứng nhanh bao gồm các bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên. Biết rằng có tất cả 32 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 48 bác sĩ đa khoa và 80 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh, trong đó có đủ các bác sĩ cũng như điều dưỡng viên ở mỗi đội?

2 bình luận về “để phòng chống covid-19 huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh thành lập đội phản ứng nhanh bao gồm các bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác”

 1. _Gọi a( đội ) là số đội phản ứng nhanh có thể lập nhiều nhất ,a in N*
  Theo đề bài, ta có : 32 vdots a ; 48 vdots a ; 80 vdots a
                         ->a in ƯC(32,48,80)
  mà a lớn nhất ->a=ƯCLN(32,48,80)
     32=2^5 ; 48=2^4 . 3 ; 80=2^4 .5
  => ƯCLN(32,48,80)=2^4=16
  =>a=16
  _Vậy : Có thể thành lập nhiều nhất 16 đội phản ứng nhanh.

  Trả lời
 2. Giải
  Gọi số đội phản ứng nhanh nhiều nhất có thể thành lập là a (đội) (a in NN \text{*} )
  => a = Ư CLN(32,48,80)
  32 = 2^5
  48 = 2^4 . 3
  80  = 2^4 . 5
  => Ư CLN(32,48,80) = 2^4 = 16
  => a = 16
  Vậy có thể thành lập 16 đội phản ứng nhanh 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới