học sinh trường THCS khi xếp thành 12 hàng, 13 hàng, 16 hàng thì đều thiếu 3 em. Hỏi trường THCS có bao nhiêu học sinh? Biết

học sinh trường THCS khi xếp thành 12 hàng, 13 hàng, 16 hàng thì đều thiếu 3 em. Hỏi trường THCS có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh khoảng 600 đến 700 em.
NL:
Thấy kì kì nên hỏi mn ạ.

2 bình luận về “học sinh trường THCS khi xếp thành 12 hàng, 13 hàng, 16 hàng thì đều thiếu 3 em. Hỏi trường THCS có bao nhiêu học sinh? Biết”

 1. Gọi số học sinh của trường THCS là x (x in NN**)
  Theo đề bài ta có:
  x+3 \vdots 12
  x+3 \vdots 13
  x+3 \vdots 16
  => x + 3 in BC(12;13;16)
  Ta có: 12=2^2 . 3
  13=13
  16=2^4
  => BCNNNN(12;13;16)=2^4 . 3 . 13 = 624
  => BC(12;13;16)={0;624;1248;…}
  => x in {-3;621;1245;…}
  Mà số học sinh khoảng 600 đếm 700 em => x=621
  Vậy số học sinh của trường là 621 học sinh
  #loveThienDai
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới