Mẹ có một số kẹo. Nếu mẹ chia thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái. Hỏi với số kẹo đó, mẹ có thể chia thành 3 phần bằng nhau h

Mẹ có một số kẹo. Nếu mẹ chia thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái. Hỏi với số kẹo đó, mẹ có thể chia thành 3 phần bằng nhau hay không ? Vì sao ?
\

2 bình luận về “Mẹ có một số kẹo. Nếu mẹ chia thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái. Hỏi với số kẹo đó, mẹ có thể chia thành 3 phần bằng nhau h”

 1. Nếu mẹ chia sổ kẹo thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái nên số kẹo có dạng:
  a = 6 nghìn +3
  Do: 6 chia hết cho 3
  =>6 nghìn chia hết cho 3
  3 chia hết cho 3
  =>a chia hết cho 3
  Vậy mẹ có thể chia thành 3 phần bằng nhau
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mẹ chia số kẹo thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái kẹo.
  =>Số kẹo đó có dạng:6k + 3
  Vậy,ta có:
  6 $\vdots$ 3
  =>Nên:6k $\vdots$ 3
  3 $\vdots$ 3
  Vậy số kẹo đó có thể chia thành 3 phần bằng nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới