một sân bóng đá mini hình chữ nhật có chiều rộng là 24 m và chiều dài là 35m .người ta dự định phủ đều lên mặt sân bóng này

một sân bóng đá mini hình chữ nhật có chiều rộng là 24 m và chiều dài là 35m .người ta dự định phủ đều lên mặt sân bóng này một lớp cỏ nhân tạo có giá 170000 đồng/m^2
a) tính DT của sân bóng đá.
b) tính số tiền mua cỏ nhân tạo để phủ đều lên mặt sân bóng này
bài 2
chứng tỏ rằng 2n+3 và 7n+10 là hai số nguyên tố cùng nhau

2 bình luận về “một sân bóng đá mini hình chữ nhật có chiều rộng là 24 m và chiều dài là 35m .người ta dự định phủ đều lên mặt sân bóng này”

 1. bài 1
  a,DT của sân bóng đá đó là :
   35 . 24 = 840 ( m² )
  b,Số tiền mua cỏ nhân tạo để phủ đều lên mặt sân bóng là :
   840 . 170 000 = 142 800 800 ( đồng )
  Vậy : a,….
          b,…
   Đặt  d = ( 2n + 3 , 7n + 10 )
  ⇔  $\left \{ {{2n + 3 chia hết cho d } \atop { 7n + 10 chia hết cho d}} \right.$  
  ⇔ $\left \{ {{14n + 21 chia hết cho d } \atop { 14n + 20 chia hết cho d}} \right.$  
  ⇔ 14n + 21n – 14n – 20n chia hết cho d
  ⇔ 1 chia hết cho d
  ⇔ d = 1
  Vậy 2 số nguyên tố đó cùng nhau 

  Trả lời
 2. Bài 1:                  Giải
  a, Diện tích của sân bóng đá đó là:
  35.24 = 840 (m^2)
  b, Số tiền mua cỏ nhân tạo để phủ đều lên mặt sân bóng này là:
  170 000. 840 = 142800000 (đồng)
  Vậy số tiền mua cỏ nhân tạo để phủ đều lên mặt sân bóng này là: 142800000 đồng
  Bài 2:               Giải
  Giả sử ƯCLN(2n + 3,7n + 10) = d
  => {(2n + 3 \vdots d),(7n + 10 \vdots d):}
  => {(7(2n + 3) \vdots d),(2(7n + 10) \vdots d):}
  => {(14n + 21 \vdots d),(14n + 20 \vdots d):}
  => (14n + 21) – (14n + 20) \vdots d
  => 1 \vdots d
  => d \in Ư(1)
  => d = +-1  (đpcm)
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới