X36:18=12-(7+4+4)???

X36:18=12-(7+4+4)???

2 bình luận về “X36:18=12-(7+4+4)???”

 1. x . 36 : 18 = 12 – (7 + 4 + 4)
  x . (36 :18) = 12 – 7 – 4 – 4
  2x = 5 – 4 – 4
  2x = 1 – 4
  2x = -3
  x = -3 : 2
  x = -1,5
  Vậy x = -1,5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới