A = 1 + 2² + 2 + 2 + …… + 2¹ + 2² Tính giá trị của A ạ.

A = 1 + 2² + 2 + 2 + …… + 2¹ + 2²

Tính giá trị của A ạ.

1 bình luận về “A = 1 + 2² + 2 + 2 + …… + 2¹ + 2² Tính giá trị của A ạ.”

 1. Giải đáp:
  A=1+2^2+2^4+….+2^200
  4A=2^2+2^4+2^4+…+2^200+2^201
  =>4A-A=2^201-1
  => 3A=2^201-1
  =>A=(2^201-1)/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới