Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: 35,67 < x < 36,05

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: 35,67 < x < 36,05

2 bình luận về “Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: 35,67 < x < 36,05”

 1. Giải đáp: x = 36.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta thấy: Vì 35,67 < x < 36,05x là số tự nhiên hay x ∈ N.
  ⇒ Số tự nhiên mà x chỉ có thể thỏa mãn là 36. 
  ⇔ x = 36 (TM).
  Vậy x = 36.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới