tìm tất cả bộ ba số tự nhiên lẻ liên tiếp , biết rằng cả ba số đều là số nguyên tố

tìm tất cả bộ ba số tự nhiên lẻ liên tiếp , biết rằng cả ba số đều là số nguyên tố

1 bình luận về “tìm tất cả bộ ba số tự nhiên lẻ liên tiếp , biết rằng cả ba số đều là số nguyên tố”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các số đó là : 3; 5; 7
  Vì nếu cứ 3 số lẻ liên tiếp thì sẽ có một số chia hết cho 3
  Khi đó a sẽ có dạng a = 3k hoặc a = 3k+1 hoặc a = 3k+2 
  Xét a = 3k vì a là số nguyên tố nên k=1 suy ra a=3 khi đó a+2 =5; a+4 =7 thỏa mãn
  Xét a = 3k+1 suy ra a+2 = 3k+3 chia hết cho 3 không thỏa mãn
  Xét a = 3k+2 suy ra a+4 = 3k+6 chia hết cho3 không thỏa mãn
  *(k là số tự nhiên khác 0)
  $#ZiiiiOvO$
  $#<3$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới