Trong đợt thi đua học tập chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vừa qua, lớp 6A có 40 học sinh, mỗi bạn trong lớp đều

Trong đợt thi đua học tập chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vừa qua, lớp 6A có 40 học sinh, mỗi bạn trong lớp đều được ít nhất một điểm mười. Biết rằng, có 35 bạn được từ 2 điểm 10 trở lên; 18 bạn được từ 3 điểm 10 trở lên; 7 bạn được từ 4 điểm 10 trở lên và 3 bạn được từ 5 điểm 10. Không có bạn nào được nhiều hơn 5 điểm 10. Hãy tính tổng số điểm 10 của lớp 6A trong đợt thi đua trên?

2 bình luận về “Trong đợt thi đua học tập chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vừa qua, lớp 6A có 40 học sinh, mỗi bạn trong lớp đều”

 1. Số bạn được đúng một điểm 10 là:
        40 – 35 = 5 (bạn)
  Số bạn được đúng hai điểm 10 là:
         35 – 18 = 17 (bạn)
  Số bạn được đúng ba điểm 10 là:
         18 – 7 = 11 (bạn)
  Số bạn được đúng bốn điểm 10 là:
          7 – 3 = 4 (bạn)
  Số bạn được đúng năm điểm 10 là: 3 bạn
  Tổng số điểm 10 của lớp 6A trong đợt thi đua là:
  5 . 1 + 17 . 2 + 11 . 3 + 4 . 4 + 3 . 5 = 103 (điểm 10)
  Vậy lớp 6A có 103 điểm 10 trong đợt thi đua.
  $\text{@Hannae}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:số bạn được 1 điểm 10 là
                                           40-35=5                      
   số bạn được 2 điểm 10 là
                               35-18=17
  số bạn được 3 điểm 10 là
  18-7=11
  số bạn được 4 điểm 10 là
  7-3=4   
  số điểm 10 lớp 6 a đạt được là 
  5.1+17.2+11.3+4.4+3.5=103(điểm 10

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới