rút gọn đa thức 4x^5 +5x( x^4 -1 )+x

rút gọn đa thức 4x^5 +5x( x^4 -1 )+x

2 bình luận về “rút gọn đa thức 4x^5 +5x( x^4 -1 )+x”

Viết một bình luận