Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F, I theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC. Chứng minh rằng: IE = IF.

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F, I theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC. Chứng minh rằng: IE = IF.

2 bình luận về “Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F, I theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC. Chứng minh rằng: IE = IF.”

 1. Ta có : hình bình hành ABCD
  ⇒ AB = CD
  Xét ΔABC có :
  I trung điểm AC
  F trung điểm BC
  ⇒ IF là đường trung bình ΔABC
  ⇒ IF = 1/2 BC
  Xét ΔADC có :
  E trung điểm AD
  I trung điểm BC
  ⇒ IE = 1/2 DC
  Mà IF = 1/2 AB
  Mà CD = AB
  ⇒ IE = IF

  Trả lời
 2. Do tứ giác ABCD là hình bình hành => AB = CD
  Xét triangle ABC có:
  I;F lần lượt là trung điểm của AC;BC 
  => IF là đường trung bình của triangle ABC
  => IF = 1/2 AB (t/c của đtb)
  Xét triangle ACD có:
  I;E lần lượt là trung điểm của ;AD;AC
  => IE là đường trung bình của triangle ACD
  => IE = 1/2 CD (t/c của đtb)
  Ta có : IF = 1/2 AB; IE = 1/2 CD
  Mà AB= CD => IF = IE (đpcm)

  cho-hinh-binh-hanh-abcd-goi-e-f-i-theo-thu-tu-la-trung-diem-cua-ad-bc-ac-chung-minh-rang-ie-if

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới