1/3+7 + 1/3-7 giải thích chi tiết bước giải giúp ạ

1/3+7 + 1/3-7 giải thích chi tiết bước giải giúp ạ

2 bình luận về “1/3+7 + 1/3-7 giải thích chi tiết bước giải giúp ạ”

 1. Giải đáp:
  3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
       $\frac{1}{3+\sqrt[]{7}} + \frac{1}{3-\sqrt[]{7}}$
  =  $\frac{1.(3-\sqrt[]{7})}{(3+\sqrt[]{7}).(3-\sqrt[]{7})} + \frac{1.(3+\sqrt[]{7})}{(3+\sqrt[]{7}).(3-\sqrt[]{7})}$ (quy đồng)
  =  $\frac{3-\sqrt[]{7} + 3+\sqrt[]{7}}{3^2- (\sqrt[]{7})^2 } $  (hằng đẳng thức:$a^{2}-b^2 = (a+b).(a-b)$ )
  =  $\frac{6}{9- 7 } $ ($3^2 = 3.3 = 9$ ; $(\sqrt[]{7})^2 = 7$ vì $(\sqrt[]{A})^2 = A $)
  =  $\frac{6}{2 } = 3$  (vì $6÷2=3$)
  $#manhvp2k8$

  Trả lời
 2. 1/[3+sqrt7] + 1/[3-sqrt7]
  = [3-sqrt7]/[(3+sqrt7)(3-sqrt7)] + [3+sqrt7]/[(3+sqrt7)(3-sqrt7)]
  = [3-sqrt7]/[9-7] + [3+sqrt7]/[9-7]
  = [3-sqrt7+3+sqrt7]/[9-7]
  = 6/[9-7]
  = 6/2
  = 3
  @Ryan
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới