đặt 3-4 câu cs số từ chỉ ước lượng trong câu

đặt 3-4 câu cs số từ chỉ ước lượng trong câu

2 bình luận về “đặt 3-4 câu cs số từ chỉ ước lượng trong câu”

 1. ĐỀ : đặt 3-4 câu cs số từ chỉ ước lượng trong câu
  TL :
  1  Bố tôi  có thể chạy liên tục đến mấy tiếng .
  số từ chỉ ước lượng trong câu : mấy. 
  2 Tôi có thể đi biển vài hôm nữa cũng được .
  số từ chỉ ước lượng trong câu: vài.
  3 Tôi nghe nói mẹ tôi  về đây một hai hôm rồi đi công tác tiếp.
  số từ chỉ ước lượng trong câu: một hai.
  4 Cách đây khoảng ba  mét  có một cây đa .
  số từ chỉ ước lượng trong câu: ba .
  CHÚC BN HỌC TỐT 
   

  Trả lời
 2. + vài hôm nữa mẹ tôi sẽ về quê
  số từ chỉ ước lượng là vài
  +khoảng 5 phút nữa cơm sẽ chín
  số từ chỉ ước lượng là khoảng
  + dăm ba hôm nữa thì tôi sẽ suất viện
  số từ chỉ ước lượng là dăm
  + mấy phút nữa thôi tôi sẽ gặp lại gia đình
  số từ chỉ ước lượng là mấy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới