Hãy nhận xét về số tiếng cách gieo vần ở bài ca dao đó Làm trai cho đáng nên trai Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từ

Hãy nhận xét về số tiếng cách gieo vần ở bài ca dao đó
Làm trai cho đáng nên trai
Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng.

1 bình luận về “Hãy nhận xét về số tiếng cách gieo vần ở bài ca dao đó Làm trai cho đáng nên trai Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới