Làm sao để chuyển lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp Cho bài tập ví dụ

Làm sao để chuyển lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp
Cho bài tập ví dụ

2 bình luận về “Làm sao để chuyển lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp Cho bài tập ví dụ”

 1. @ Cách chuyển từ dẫn trực tiếp -> gián tiếp:
  +) Bỏ dấu ” : ”
  +) Thay đổi ngôi kể và lược bỏ những từ không cần thiết.
  +) Thêm những từ dẫn dắt như : ” rằng ” hoặc ” là ” trước lời dẫn gián tiếp
  @ Ví dụ : 
  Lời dẫn trực tiếp :  Trà nói ” Hôm nay  mình phải đi học chuyên Văn đấy. ”
  Lời dẫn gián tiếp :  Trà nói rằng hôm nay cậu ấy phải đi học chuyên Văn.
  color{black}{#Mưa}

  Trả lời
 2. Lời dẫn trực tiếp sẽ nằm trong ngoặc kép và đôi khi có cả dấu hai chấm nếu muốn chuyển sang lời dẫn gián tiếp chỉ cần bỏ dấu hai chấm và ngoặc kép sau đó điều chỉnh cho thích hợp.
  Ví dụ 1:
  +Lời dẫn trực tiếp:
  Thầy bảo:”ngày mai sẽ có bài kiểm tra”
  +Lời dẫn gián tiếp:
  Thầy bảo rằng ngày mai sẽ có bài kiểm tra
  Ví dụ 2:
  +Lời dẫn trực tiếp:
  Kim nói:”mai tớ thi văn hay chữ tốt’
  +Lời dẫn gián tiếp:
  Kim nói là mai bạn ấy thi văn hay chữ tốt
  Ví dụ 3:
  +Lời dẫn trực tiếp:
  Mẹ nói:”lặt rau cho mẹ”
  +Lời dẫn gián tiếp:
  Mẹ nói là lặt rau cho mẹ
  Ví dụ 4:
  +Lời dẫn trực tiếp:
  Cô hỏi:”nay bạn nào vắng lớp trưởng”
  +Lời dẫn gián tiếp:
  Cô nói là nay bạn nào vắng lớp trưởng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới