12. Its so cold! go to the café over there and get a hot drink. a. Lets b. How about c. Would you mind Giair thích

12. Its so cold! go to the café over there and get a hot drink.
a. Lets b. How about c. Would you mind
Giair thích

2 bình luận về “12. Its so cold! go to the café over there and get a hot drink. a. Lets b. How about c. Would you mind Giair thích”

 1. Chào em,đây là cách làm và lí do tại sao chị chọn nhé:
  Its so cold! Let’s go to the café over there and get a hot drink.
  Vậy đáp án chị chọn là LET’S
  – How about đồng nghĩa với Let’s nhưng sau how about cần V_ing.
  Ví dụ: How about going to the cinema ?
  – Would you mind có nghĩa là: Bạn có phiền khi làm một việc gì đó cho ai không và sau đó phải có V_ing.
  Ví dụ: Would you mind helping me with my homework?
  # Trần Dung Nhi
  # Mong em,cộng đồng và admin tôn trọng sản

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới