for or since 12 – The rain lasted ___ over five hours. 13 – I haven’t slept ___ hours. 14 – ___ when have your parents let yo

for or since
12 – The rain lasted ___ over five hours.
13 – I haven’t slept ___ hours.
14 – ___ when have your parents let you borrow their car?

2 bình luận về “for or since 12 – The rain lasted ___ over five hours. 13 – I haven’t slept ___ hours. 14 – ___ when have your parents let yo”

 1. $*OwO:$
  – “for” diễn tả sự xảy ra của một hành động nào đó trong một khoảng thời gian (period)
  – “since” diễn tả sự xảy ra của một hành động nào đó trong một mốc thời gian cụ thể.
  $—$
  $12.$ for
  $-$ “Cơn mưa đã kéo dài được khoảng hơn năm giờ rồi”.
  $13.$ for
  $-$ “Tôi đã không ngủ được trong nhiều giờ”.
  $14.$ Since
  $-$ “Từ khi nào mà cha mẹ bạn đã để cho bạn mượn xe hơi của họ?”
  $-$ Trong dạng nghi vấn, “since” đứng đầu câu trong câu này để hỏi về mốc thời gian cụ thể mà phụ huynh của “bạn” đã để bạn” mượn xe của họ.

  Trả lời
 2. 1.for
  2.for
  3.since
  Giair thích 
  1 dùng for vì over five hours là khoảng thời gian
  2 dùng for vì hours là khoảng thời gian
  3 dựa vào câu ta dịch từ since là “khi”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới