Viết lại câu: The doctor says my father will become ill unless he stops smoking ( If ) Nhanh em cần gấp ạ

Viết lại câu:
The doctor says my father will become ill unless he stops smoking ( If )
Nhanh em cần gấp ạ

2 bình luận về “Viết lại câu: The doctor says my father will become ill unless he stops smoking ( If ) Nhanh em cần gấp ạ”

 1. => The doctor says my father will become ill if he doesn’t stop smoking. 
  – Unless = If…not = Trừ khi, nếu ko.
  – Chủ ngữ “he” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít -> Đi với TDT Does 
  ( – ) S + don’t/doesn’t + V-inf + O
  – Cấu trúc câu điều kiện loại I – Diễn tả một giả định có khả năng xảy ra ở Hiện tại hoặc trong TL.
  – If + HTD, S + will/may/can/should/must/might/… + V-inf + O
  Tạm Dịch: Bác sĩ nói bố tôi sẽ bị ốm nếu anh ấy ko ngừng hút thuốc = Bác sĩ nói bố tôi sẽ bị ốm trừ khi anh ấy ngừng hút thuốc. 

  Trả lời
 2. The doctor says my father will become ill unless he stops smoking.(If)
  => The doctor says my father will become ill if doesn’t stops smoking.
  Áp dụng công thức:
  If+HTĐ(Khẳng định/Phủ định),TLĐ
  = Unless +HTĐ(Phủ định/Khẳng định),TLĐ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới