1 chuyến hàng anh Hoàng bỏ ra 8 000 000 đồng tiền vốn. Sau khi bán hết hàng anh Hoàng lãi 20% Hỏi tổng số tiền anh Hoàng có s

1 chuyến hàng anh Hoàng bỏ ra 8 000 000 đồng tiền vốn. Sau khi bán hết hàng anh Hoàng lãi 20%
Hỏi tổng số tiền anh Hoàng có sau khi bán là bao nhiêu

2 bình luận về “1 chuyến hàng anh Hoàng bỏ ra 8 000 000 đồng tiền vốn. Sau khi bán hết hàng anh Hoàng lãi 20% Hỏi tổng số tiền anh Hoàng có s”

 1. Số tiền lãi là :
  (8000000xx20)/100 =1600000 (đồng)
  Tổng số tiền anh Hoàng có sau khi bán là:
  8000000+1600000=9600000 (đồng)
  Đáp số: 9600000 đồng

  Trả lời
 2. Số tiền anh Hoàng lãi là:
  8 000 000 : 100 x 20 = 1 600 000 ( đồng )
  Tổng số tiền anh Hoàng có sau khi bán là:
  8 000 000 + 1 600 000 = 9 600 000 ( đồng )
  Đáp số: 9 600 000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới