675 kg x 10.11 -67,5kg – 6,75kg

675 kg x 10.11 -67,5kg – 6,75kg

2 bình luận về “675 kg x 10.11 -67,5kg – 6,75kg”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{675 kg x 10,11 – 67,5 kg – 6,75 kg}$
  $\text{= 675 kg x 10,11 – 675 x 0,1 – 675 x 0,01}$
  $\text{= 675 x ( 10,11 – 0,1 – 0,01 )}$
  $\text{= 675 x 10 = 6750 kg }$

  Trả lời

Viết một bình luận