Một cửa hàng dự định bán một cái quạt điện giá 300.000 đồng. Nay vì dịch nên cửa hàng quyết định giảm giá và bán với giá 240.

Một cửa hàng dự định bán một cái quạt điện giá 300.000 đồng. Nay vì dịch nên cửa hàng quyết định giảm giá và bán với giá 240.000 đồng. Vậy cửa hàng đã giảm số phần trăm so với giá ban đầu là bao nhiêu?

2 bình luận về “Một cửa hàng dự định bán một cái quạt điện giá 300.000 đồng. Nay vì dịch nên cửa hàng quyết định giảm giá và bán với giá 240.”

 1. Một cửa hàng dự định bán một cái quạt điện giá 300.000 đồng. Nay vì dịch nên cửa hàng quyết định giảm giá và bán với giá 240.000 đồng. Vậy cửa hàng đã giảm số phần trăm so với giá ban đầu là bao nhiêu?
  =>                Giải 
  $\text{ Cửa hàng đã giảm số tiền là }$
  $\text{300 000-240 000=60 000 đồng }$
  $\text{ Cửa hàng đã giảm số % là }$
  $\text{ 60 000÷300 000×100=20 }$
  $\text{ Đ/S ……… }$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới