Một ô tô dự kiến đi quãng đường dài 400km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 2,5 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp q

Một ô tô dự kiến đi quãng đường dài 400km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 2,5 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu km?
AI LM ĐC MIK CHO 5

2 bình luận về “Một ô tô dự kiến đi quãng đường dài 400km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 2,5 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp q”

Viết một bình luận