Có hai sợi dây sợi , thứ nhất dài hơn sợi thứ hai 54m. Nếu cắt thêm 12 m ở mỗi sợi thì phần còn lại của sợi thứ nhất gấp

Có hai sợi dây sợi , thứ nhất dài hơn sợi thứ hai 54m. Nếu cắt thêm 12 m ở mỗi sợi thì phần còn lại của sợi thứ nhất gấp 4 lần phần còn lại của sợi thứ hai. Hỏi khi chưa cắt mỗi sợi dây dài bao nhiêu mét ? hiệu số phần bằng nhau :

2 bình luận về “Có hai sợi dây sợi , thứ nhất dài hơn sợi thứ hai 54m. Nếu cắt thêm 12 m ở mỗi sợi thì phần còn lại của sợi thứ nhất gấp”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  \text{4 – 1 = 3 ( phần )}
  Sợi 1 khi cắt là:
  \text{54 : 3 x 4 = 72 ( m )}
  Sợi 2 khi cắt là:
  \text{72 – 54 = 18 ( m )}
  Sợi 1 ban đầu là:
  \text{72 + 12 = 84 ( m )}
  Sợi 2 ban đầu là:
  \text{84 – 54 = 30 ( m )}
       \text{Đ/S: 84 m và 30 m}
   

  Trả lời
 2. Phần dây còn lại của sợi thứ 2 là:54 : 3 x 1 = 18 (m)
  Sợi dây thứ hai ban đầu dài là:18 + 12 = 30 (m)
  Sợi dây thứ nhất ban đầu dài là:30 + 54 = 84 (m)
  Hiệu số phần bằng nhau là:4 – 1 = 3 (phần)
  Đáp số: sợi 1 dài 84m             
               sợi 2 dài 30m
               Hiệu số phần bằng nhau là: 3 phần

  Trả lời

Viết một bình luận