Vườn cây ba trồng 3600cây vừa cam vừa bưởi.Biết số cây bưởi chiếm 45%.Hỏi trong vườn có mấy cây bưởi? Mấy Cây cam ?

Vườn cây ba trồng 3600cây vừa cam vừa bưởi.Biết số cây bưởi chiếm 45%.Hỏi trong vườn có mấy cây bưởi? Mấy Cây cam ?

2 bình luận về “Vườn cây ba trồng 3600cây vừa cam vừa bưởi.Biết số cây bưởi chiếm 45%.Hỏi trong vườn có mấy cây bưởi? Mấy Cây cam ?”

 1. Trong vườn có số cây bưởi là:
  3600 : 100 × 45 = 1620 (cây)
  Trong vườn có số cây cam là:
  3600 – 1620 = 1980 (cây)
  Đáp số:  Cam   1980
                Bưởi    1620
  @Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
          Số cây bưởi trong vườn là:
             (3600×45):100=1620(cây)
          Số cây cam trong vườn là:
              3600-1620=1980(cây)
           Đáp số: 1620 cây bưởi
                        1980 cây cam

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới