Tìm hai số có số hiệu và tỉ đều bằng 1,25

Tìm hai số có số hiệu và tỉ đều bằng 1,25

2 bình luận về “Tìm hai số có số hiệu và tỉ đều bằng 1,25”

 1. 1,25 = 5/4
  => Số lớn = 5/4 số bé
  Ta có sơ đồ:
  Số lớn l—–l—–l—–l—–l—–l
  Số bé  l—–l—–l—–l—–l
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  5 – 4 = 1 (phần)
  Số bé là:
  1,25 : 1 xx 4 = 5
  Số lớn là:
  1,25 + 5 = 6,25
  Đáp số: Số bé: 5     số lớn: 6,25

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :   1,25 = 5/4   
  Tổng số phần bằng nhau là :
  5 – 4 = 1   (phần)
  Số bé là :
    1,25 : 1 xx 4 = 5   
  Số lớn là :
    1,25 + 5 = 6,25   
  Đáp số :…….
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới