16.(3/2-x)^2+1/25=9 và 1/25 giải thích : ^2 = ngũ 2; 1 và 1/25 = 1 1/25 mọi ng giúp mình nha,mình tính đi tính lại rồi nhưng

16.(3/2-x)^2+1/25=9 và 1/25
giải thích : ^2 = ngũ 2; 1 và 1/25 = 1 1/25
mọi ng giúp mình nha,mình tính đi tính lại rồi nhưng nó vẫn ko ra đáp án

1 bình luận về “16.(3/2-x)^2+1/25=9 và 1/25 giải thích : ^2 = ngũ 2; 1 và 1/25 = 1 1/25 mọi ng giúp mình nha,mình tính đi tính lại rồi nhưng”

 1. Giải đáp:
  16.[3/2-x]^2+1/25=9 và 1/25=226/25
  16.[3/2-x]^2=226/25-1/25
  16.[3/2-x]^2=225/25=9
  [3/2-x]^2=9:16=9/16
  [3/2-x]^2=[3/4]^2=[-3/4]^2
  TH1:3/2-x=3/4
         x=3/2-3/4=3/4
  TH2:3/2-x=-3/4
         x=3/2-[-3/4]=9/4
  Vậy x có các giá trị sau:{3/4,9/4}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới