có bao nhiêu cặp số [ x ,y ] nguyên [ x cộng 3 ] [ y -4 ]= -5

có bao nhiêu cặp số [ x ,y ] nguyên [ x cộng 3 ] [ y -4 ]= -5

1 bình luận về “có bao nhiêu cặp số [ x ,y ] nguyên [ x cộng 3 ] [ y -4 ]= -5”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới