Một sợi dây dài 9m ;vậy 75% sợi dây có chiều dài là.

Một sợi dây dài 9m ;vậy 75% sợi dây có chiều dài là.

2 bình luận về “Một sợi dây dài 9m ;vậy 75% sợi dây có chiều dài là.”

 1. Giải đáp:Vậy 75% của sợi dây dài 9m là 6,75m
   Lời giải và giải thích chi tiết:
   75% SỢI DÂY CÓ CHIỀU DÀI LÀ:
         9 : 100 x 75 = 6,75m
                  Đáp số : 6,75m

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới