chứng minh rằng các đa thức sau vô nghiệm a $x^{2}$ +1

chứng minh rằng các đa thức sau vô nghiệm
a $x^{2}$ +1Viết một bình luận

Câu hỏi mới