Cho tam giác ABC vuông tại A .Gọi M là trung điểm của AC trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD=MB a, c/m ta

Cho tam giác ABC vuông tại A .Gọi M là trung điểm của AC trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD=MB

a, c/m tam giác AMB=tam giác CMD

b, tính góc MCD

2 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A .Gọi M là trung điểm của AC trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD=MB a, c/m ta”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Có M là TD của AC
  -MA=MC (t/c)
  Xét Tam giác AMB và tam giác CMD
   Có AM=CM cmt
  AMB CMD 2 góc đối đỉnh 
  MB =MC gt 
  Tâm giác AMB=Tâm giác CMD c.g.c
  – góc BAM=DCM 2 góc tương ứng 
  Mà góc BAM =90°
  – DCM=90°

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới