Tìm x, biết: 2^x + 2^x+1 + 2^x+2 + 2^x+3 – 480 = 0

Tìm x, biết:
2^x + 2^x+1 + 2^x+2 + 2^x+3 – 480 = 0

2 bình luận về “Tìm x, biết: 2^x + 2^x+1 + 2^x+2 + 2^x+3 – 480 = 0”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  2^x+2^(x+1)+2^(x+2)+2^(x+3)-480=0
  =>2^x .(1+2+2^2+2^3)=480
  =>2^x .(1+2+4+8)=480
  =>2^x .15=480
  =>2^x=32
  =>2^x=2^5
  =>x=5
  Vậy x=5

  Trả lời
 2. Đặt A = 2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3}
  => 2A = 2 . ( 2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} )
  => 2A = 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} + 2^{x  +4}
  => 2A – A = ( 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} + 2^{x  +4} ) – ( 2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} )
  => A = 2^{x+4} – 2^x
  Thay : A = 2^{x+4} – 2^x vào biểu thức ban đầu , ta có :
  2^{x+4} – 2^x – 480 = 0
  => 2^x ( 2^4 – 1 ) = 480
  => 2^x = 480 : 15
  => 2^x = 32
  => 2^x = 2^5
  => x = 5
  Vậy : x = 5
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới