Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đề: Thực hiện phép tính: (-2$x^5$+3$x^2$-4$x^3$) : 2$x^2$

Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đề: Thực hiện phép tính:
(-2$x^5$+3$x^2$-4$x^3$) : 2$x^2$

2 bình luận về “Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đề: Thực hiện phép tính: (-2$x^5$+3$x^2$-4$x^3$) : 2$x^2$”

  1. ( -2$x^{5}$ + 3$x^{2}$ – 4$x^{3}$ ) : 2$x^{2}$
    = ( -2$x^{5}$ : 2$x^{2}$ ) + ( 3$x^{2}$ : 2$x^{2}$ ) – ( 4$x^{3}$ : 2$x^{2}$ )
    = -$x^{3}$ + $\dfrac{3}{2}$ – 2x

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới