Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh | KISS English

Trong bài viết này, KISS English sẽ hướng dẫn cho những bạn cách viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh. Hãy theo dõi nhé .

Xem video của KISS English về cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé:

Nếu bạn đang đọc bài viết này thì có nghĩa là bạn đang dùng internet rồi. Lợi ích của internet hiện nay là một chủ đề được bàn tán rất nhiều và thường gặp trong các bài viết tiếng anh. Vậy nên hôm nay, KISS English sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh.

Những Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Những Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng AnhNhững Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

 • Internet: A big global store of information. You can find any kind of information available on the Internet through the most popular search engines, such as google.com, bing.com, yahoo.com, etc.

( Internet : Kho trữ thông tin toàn thế giới lớn. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy bất kể loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet bằng những công cụ tìm kiếm phổ cập nhất, ví dụ điển hình như : google.com, bing.com, yahoo.com, vv. )

 • Share information with other people around the world.

( Chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp quốc tế. )

 • Connects many people all over the world. It is easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, forums….

( Kết nối mọi người trên toàn thế giới : Bạn thuận tiện giữ liên lạc với bạn hữu của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum …. )

 • Stay up to date with the latest news of the world: Most of the newspapers of the world are also available on the Internet.

( Bạn luôn update những tin tức mới nhất của quốc tế : Hầu hết những tờ báo trên quốc tế đều có sẵn trên Internet. )

 • Use many services on the internet: Such as online banking, job seeking, purchasing movies tickets, and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.

( Sử dụng những dịch vụ trên internet : Chẳng hạn như ngân hàng nhà nước trực tuyến, tìm kiếm việc làm, mua vé phim và đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là để vui chơi, bạn hoàn toàn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc chơi game show với mọi người từ bất kể đâu trên quốc tế. )

 • Transferring money with the Internet: Users can do it in a few seconds even on Saturday and Sunday evenings. It is faster than going to the bank.

( Chuyển tiền qua Internet : Người dùng hoàn toàn có thể thực thi việc này trong vài giây thậm chí còn vào những buổi tối thứ bảy và chủ nhật. Nó nhanh hơn việc đi đến ngân hàng nhà nước. )

 • Internet mails get in a few seconds to their destinations. With email, you can send not only texts but movies, photos, songs, computer programs, etc. Sending an email is much cheaper than phoning, or sending normal letters.

( E-Mail chỉ mất vài giây để đến nơi. Với email, bạn hoàn toàn có thể gửi không riêng gì văn bản mà còn phim ảnh, ảnh, bài hát, chương trình máy tính … Gửi email rẻ hơn nhiều so với gọi điện thoại cảm ứng, hoặc gửi thư thường thì. )

 • We can read e-books or check weather conditions.

( Chúng ta hoàn toàn có thể đọc sách điện tử hoặc xem thời tiết. )

 • Through the internet, we can look up the prices of certain consumer goods.

( Thông qua internet, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tra cứu giá của một số ít hàng tiêu dùng. )

 • The internet is a means of education. We can learn a foreign language, and look up information. We can take online courses. The internet is almost an unlimited source of educational materials for you to get.

( Internet là một phương tiện đi lại giáo dục. Chúng ta hoàn toàn có thể học ngoại ngữ, tra cứu thông tin. Chúng ta hoàn toàn có thể tham gia những khóa học trực tuyến. Internet gần như là một nguồn tài liệu giáo dục không số lượng giới hạn cho bạn. )

Từ Vựng Dùng Để Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Sau đây là một số ít từ vựng thường dùng trong những bài viết về lợi ích của internet bằng tiếng anh .

Loại từ Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
n the Internet /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/ mạng Internet
n website /ˈwɛbˌsaɪt/ trang web
n resource /ˈrisɔrs/ tài nguyên
n information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ thông tin
n communication /kəmˌjunəˈkeɪʃən/ truyền thông
n entertainment /ˌɛntərˈteɪnmənt/ giải trí
n search engine /sɜrʧ/ /ˈɛnʤən/ công cụ tìm kiếm
n electronic devices /ɪˌlɛkˈtrɑnɪk/ /dɪˈvaɪsəz/ thiết bị điện tử
n social network /ˈsoʊʃəl/ /ˈnɛˌtwɜrk/ mạng xã hội
n platform /ˈplætˌfɔrm/ nền tảng
n distance learning /ˈdɪstəns/ /ˈlɜrnɪŋ/ học từ xa
n online courses /ˈɔnˌlaɪn/ /ˈkɔrsəz/ khóa học trên mạng
n shopping online /ˈʃɑpɪŋ/ /ˈɔnˌlaɪn/ mua sắm trực tuyến
v to download /tu/ /ˈdaʊnˌloʊd/ tải xuống
v to browse the Internet /tu/ /braʊz/ /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/ truy cập internet
v to access to /tu/ /ˈækˌsɛs/ /tu/ truy cập tới
v to visit a website /tu/ /ˈvɪzət/ /ə/ /ˈwɛbˌsaɪt/ truy cập một trang web
adj available /əˈveɪləbəl/ có sẵn
adj convenient /kənˈvinjənt/ tiện lợi
adj frequent /ˈfrikwənt/ thường xuyên
adj enormous/huge /ɪˈnɔrməs///hjuʤ/ khổng lồ
adj effective /ɪˈfɛktɪv/ hiệu quả

Từ Vựng Dùng Để Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Cách Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Mở đầu

Trong phần này bạn sẽ trình làng khái quát về internet, gồm có những thông tin sau :

 • Ra đời năm nào?
 • Đem lại điều gì cho thế giới?
 • Suy nghĩ của bạn về Internet?

Nội dung chính 

Ở phần này, bạn sẽ nêu ra những lợi ích của internet kèm theo nghiên cứu và phân tích, ví dụ và địa thế căn cứ đơn cử. Bạn hoàn toàn có thể nói về những lợi ích mà KISS English đã nêu ra ở phần 1. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể liệt kê ra vài tai hại của internet .

Kết luận

Tóm gọn lại ý chính, nêu cảm nhận / tâm lý / Dự kiến của bạn về internet
Tham khảo cách viết luận bằng tiếng Anh của KISS English tại : https://tbdn.com.vn/cach-viet-luan-tieng-anh/

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng AnhBài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh
Mẫu 1 :
It is true that the Internet brings a lot of benefits to students .
Firstly, the Internet allows students to access all different types of information from resources from across the globe. Any information on any subject under the sun is available on the Internet. Therefore, students can use trực tuyến search engines like Google for searching for their study relevant materials, assignments, quizzes, presentations, ..
Secondly, the Internet also helps the students and teachers communicate more easily. They can discuss with each other trực tuyến through the internet. Online groups on social truyền thông platforms such as Facebook, Zalo, etc. can be created for sharing information. In addition, the Internet makes distance learning become a small thing. There are a lot of universities and colleges in the world that serve trực tuyến education nowadays .
Last but not least, entertainment is another big reason that many students love the Internet. The Internet offers thousands of không lấy phí films, music, and games which help students to relax. For instance, just by surfing Facebook for a while, they can see many funny stories that make them laugh .
To conclude, it can be said that there are a large number of benefits that the Internet brings to students .

Dịch nghĩa:
Sự thật là Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh. Thứ nhất, Internet cho phép học sinh truy cập tất cả các loại thông tin khác nhau từ các nguồn khắp nơi trên thế giới. Mọi thông tin về bất kỳ chủ đề nào dưới ánh nắng mặt trời đều có sẵn trên Internet. Do đó, sinh viên có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google để tìm kiếm tài liệu, bài tập, câu đố, bài thuyết trình, .. liên quan đến việc học của mình.

Thứ hai, Internet cũng giúp học sinh và giáo viên giao tiếp dễ dàng hơn. Họ có thể thảo luận với nhau trực tuyến thông qua Internet. Có thể tạo các nhóm trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, … để chia sẻ thông tin. Ngoài ra, Internet khiến việc học từ xa trở thành chuyện nhỏ. Hiện nay có rất nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới phục vụ giáo dục trực tuyến.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vui chơi là một nguyên do lớn khác khiến nhiều sinh viên thương mến Internet. Internet phân phối hàng ngàn bộ phim, âm nhạc và game show không lấy phí giúp sinh viên thư giãn giải trí. Ví dụ, chỉ cần lướt Facebook một lúc, họ hoàn toàn có thể thấy nhiều câu truyện vui nhộn khiến họ bật cười .
Để Tóm lại, hoàn toàn có thể nói rằng có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho sinh viên .
Mẫu 2 :
Most people have embraced the benefits of utilizing the Internet in their day-to-day work, making it an essential tool in their working life .
The first advantage of the Internet is access to information. By having the Internet at the workplace and at home, workers are able to gain access to an enormous volume of information including documents, news, articles, … This information definitely assists them in solving work-related problems more quickly .
Secondly, the Internet can enhance and speed up the process of working. This is because people are able to access their colleagues and managers, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere by using electronic devices such as cellphones, laptops, …. Without the Internet, it’s impossible to work from home .
Finally, the Internet is effective in selling and making money. If someone wants to sell products or services or run a business, the Internet is the best place. In particular, the Internet can help to reach potential customers by promoting the business through different tools of advertising .
In conclusion, I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations in working life .

Dịch nghĩa:
Hầu hết mọi người đều chấp nhận những lợi ích của việc sử dụng Internet trong công việc hàng ngày của họ, biến nó trở thành một công cụ thiết yếu trong cuộc sống làm việc.

Ưu điểm tiên phong của Internet là năng lực truy vấn thông tin. Với việc có Internet tại nơi thao tác và tại nhà, người lao động hoàn toàn có thể tiếp cận với khối lượng thông tin khổng lồ gồm có tài liệu, tin tức, bài báo, … Những thông tin này chắc như đinh tương hỗ họ xử lý những yếu tố tương quan đến việc làm nhanh gọn hơn .
Thứ hai, Internet hoàn toàn có thể nâng cao và tăng cường quy trình thao tác. Điều này là do mọi người hoàn toàn có thể liên kết với đồng nghiệp và quản trị, tài liệu và tài liệu của họ trong khi thao tác mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng những thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay, …. Nếu không có Internet, tất cả chúng ta không hề thao tác tại nhà .
Cuối cùng, Internet có hiệu suất cao trong việc bán hàng và kiếm tiền. Nếu ai đó muốn bán loại sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành quản lý một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Đặc biệt, Internet hoàn toàn có thể giúp tiếp cận người mua tiềm năng bằng cách tiếp thị doanh nghiệp trải qua những công cụ quảng cáo khác nhau .
Tóm lại, tôi phải nói rằng Internet là một trong những thay đổi đặc biệt quan trọng nhất trong đời sống thao tác .
Mẫu 3 :
I believe that there are many great reasons for elderly people to use the Internet .
Firstly, it is a fact that the Internet can help them to ward off mental illness. Nowadays, depression happens quite often in old people. This is because they feel isolated and lonely frequently. Luckily, the Internet can be used to promote social engagement in a number of ways. For instance, elderly people can have video chat sessions with their friends and relatives regularly. They can also participate in trực tuyến groups, join a social network, and much more. Constantly talking to other people can help them to remain mentally stimulated and avoid mental illness .
Another benefit of the Internet is that it helps old people to learn new things. They can join some trực tuyến learning groups or clubs, or join a community dedicated to sharing knowledge about their favorite topic. Realizing that there are many like-minded people who are passionate about the same hobbies can be a huge draw !
Finally, shopping trực tuyến is fun ! Elderly people find buying presents for their families happy and satisfied. They can also do their daily grocery shopping. This can be extremely convenient and creates a satisfying feeling of independence for the old .
To conclude, it’s true that with the Internet, elderly people can have a more busy, entertaining, and exciting life .

Dịch nghĩa:
Tôi tin rằng có nhiều lý do tuyệt vời để người cao tuổi sử dụng Internet.

Thứ nhất, thực tiễn là Internet hoàn toàn có thể giúp họ tránh khỏi bệnh về tâm ý. Ngày nay, bệnh trầm cảm xảy ra khá liên tục với người già. Điều này là do họ tiếp tục cảm thấy bị cô lập và đơn độc. May mắn thay, Internet hoàn toàn có thể được sử dụng để thôi thúc sự tương tác xã hội theo 1 số ít cách. Ví dụ, người cao tuổi hoàn toàn có thể liên tục trò chuyện video với bè bạn và người thân trong gia đình của họ. Họ cũng hoàn toàn có thể tham gia vào những nhóm trực tuyến, tham gia mạng xã hội và hơn thế nữa. Thường xuyên trò chuyện với người khác hoàn toàn có thể giúp họ kích thích niềm tin và tránh được bệnh tâm ý .
Một lợi ích khác của Internet là nó giúp những người già học hỏi những điều mới. Họ hoàn toàn có thể tham gia 1 số ít nhóm hoặc câu lạc bộ học tập trực tuyến, hoặc tham gia một hội đồng dành riêng để san sẻ kiến ​ ​ thức về chủ đề mà họ yêu dấu. Nhận ra rằng có nhiều người cùng chí hướng và đam mê cùng sở trường thích nghi hoàn toàn có thể là một điểm lôi cuốn rất lớn !

Cuối cùng, mua sắm trực tuyến rất vui! Người cao tuổi cảm thấy việc mua quà cho gia đình rất vui và thỏa mãn. Họ cũng có thể mua sắm hàng ngày. Điều này có thể vô cùng tiện lợi và tạo ra cảm giác độc lập, hài lòng cho người già.

Để Kết luận, đúng là với Internet, người cao tuổi hoàn toàn có thể có một đời sống bận rộn, vui chơi và mê hoặc hơn .

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những thông tin về cách viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Văn học

Viết một bình luận