The hunters never noticed the two ………. by the appletrees A. Deers B.deeres C. Deer D. Deeroes

The hunters never noticed the two ………. by the appletrees
A. Deers B.deeres C. Deer D. Deeroes

2 bình luận về “The hunters never noticed the two ………. by the appletrees A. Deers B.deeres C. Deer D. Deeroes”

 1. Giải đáp:
  -> C
  – Sau từ chỉ số lượng (two) cần điền một danh từ (N) để bổ nghĩa
  -> Two + N (số nhiều đếm được) 
  -> Ta cần điền dạng số nhiều của deer – (là) deer
  – Dịch: Những người thợ săn không bao giờ để ý đến hai con hươu bên cây táo.

  Trả lời
 2. The hunters never noticed the two ………. by the appletrees
  A. Deers
  B.deeres
  C. Deer
  D. Deeroes
  -> Vì là 2 (số nhiều) nên ta sử dụng $N_{s/es}$
  -> Số nhiều của deer là deer
  -> Chọn C
  Dịch: Những người thợ săn không bao giờ để ý đến hai con hươu bên cây táo
  #Darmon

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới