Miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y > 6 là

Miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y > 6 là

2 bình luận về “Miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y > 6 là”

 1. Giải đáp và giải thích các bước giải:
  3x+2y>6
   Xét (d) : 3x+2y=6
  Cho x=0 → y=3
  Cho y=0 → x=2
  Lấy O(0;0) thay vào (d) , ta có :
  0=6 → O(0;0)∉(d)
  → Miền nghiệm của bất phương là miền bị tô đậm trên hình ( không kể bờ d ) không chứ điểm M(0;0)

  mien-nghiem-cua-bat-phuong-trinh-3-2y-6-la

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Vậy miền nghiệm của bất phương trình 3x+2y>6 là phần không bị tô đậm (được biểu diễn trên hình).
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  mien-nghiem-cua-bat-phuong-trinh-3-2y-6-la

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới