1 ô tô và 1 xe máy cùng xuất phát lúc 7 giờ 45 phút để đi từ A đến B . Vận tốc của xe máy bằng 75% vận tốc ô tô . Biết quãng

1 ô tô và 1 xe máy cùng xuất phát lúc 7 giờ 45 phút để đi từ A đến B . Vận tốc của xe máy bằng 75% vận tốc ô tô . Biết quãng đường AB dài 108km
A) Tính vận tốc của ô tô khi đi từ A đến B . Biết ô tô đến B lúc 10 giờ .
B) Hỏi xe máy đi từ A đến B hết bao nhieu thời gian .

2 bình luận về “1 ô tô và 1 xe máy cùng xuất phát lúc 7 giờ 45 phút để đi từ A đến B . Vận tốc của xe máy bằng 75% vận tốc ô tô . Biết quãng”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô đi từ A đến B là:
  10 giờ – 7 giờ 45 phút= 2 giờ 15 phút 
  Đổi 2 giờ 15 phút= 2,25 giờ
  Vận tốc của ô tô là:
  108:2,25=48(km/ giờ)
  Vận tốc của xe máy là:
  48×75%=36(km/ giờ)
  Xe máy đi từ A đến B hết số giờ là:
  108:36=3( giờ)
   

  Trả lời

Viết một bình luận