một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dà 9dm, rộng 60cm và cao 4,5 dm. Mực nước ban đầu trong bể cao 3dm Người ta cho vào bể m

một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dà 9dm, rộng 60cm và cao 4,5 dm. Mực nước ban đầu trong bể cao 3dm
Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 8,1m khối hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu m

2 bình luận về “một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dà 9dm, rộng 60cm và cao 4,5 dm. Mực nước ban đầu trong bể cao 3dm Người ta cho vào bể m”

 1. # D
  Đổi 9 dm = 0,9 m , 60 cm = 0,6 m , 4,5 dm = 0,45 m
  Diện tích đáy của bể cá là:
  0,9 xx 0,6 = 0,54  (m^2)
  Chiều cao mực nước của bể tăng thêm là:
  8,1 : 0,54 = 15  (m)
  Chiều cao mực nước lúc sau khi thả hòn đá vào là:
  0,45 + 15 = 15,45  (m)
                   Đáp số: 15,45 m

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Đổi: 9 dm = 0,9 m,60 cm = 0,6 m,4,5 dm = 0,45 m
  Diện tích đáy của bể cá là:
  0,9 xx 0,6 = 0,54  (m^2)
  Chiều cao mực nước của bể tăng thêm là:
  8,1 : 0,54 = 15  (m)
  Chiều cao mực nước sau khi thả hòn đá vào là:
  0 , 45 + 15 = 15 , 45 ( m )
  Đáp số: 15 , 45 m

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới