một lớp học có 30 học sinh ,trong đó có 1 số học sinh nam .Tìm tỉ số phần trăm học sinh nam và học sinh cả lớp

một lớp học có 30 học sinh ,trong đó có 1 số học sinh nam .Tìm tỉ số phần trăm học sinh nam và học sinh cả lớp

2 bình luận về “một lớp học có 30 học sinh ,trong đó có 1 số học sinh nam .Tìm tỉ số phần trăm học sinh nam và học sinh cả lớp”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới