một mảnh đất có diện tích 200 mét vuông người ta dành 60% diện tích mảnh đất để làm nhà, còn lại để làm vườn . Hỏi diện tích

một mảnh đất có diện tích 200 mét vuông người ta dành 60% diện tích mảnh đất để làm nhà, còn lại để làm vườn . Hỏi diện tích làm vườn bao nhiêu mét vuông

2 bình luận về “một mảnh đất có diện tích 200 mét vuông người ta dành 60% diện tích mảnh đất để làm nhà, còn lại để làm vườn . Hỏi diện tích”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích làm vừa chiếm :
   100% – 60% = 40%
  Diện tích làm vườn là :
   200 : 100 xx 40 = 80 (m^2)
                     Đáp số : 80m^2

  Trả lời
 2.                giải
  người ta dành số diện tích để làm nhà là:
         200 ÷ 100 × 60 = 120 m²
   diện tích làm vườn là:
         200 – 120 = 80 m²
             đáp số : 80 m²
  chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới