đặt 3 câu tiếng anh với từ “Tr” và từ “Pr”

đặt 3 câu tiếng anh với từ “Tr” và từ “Pr”

2 bình luận về “đặt 3 câu tiếng anh với từ “Tr” và từ “Pr””

 1. 1. Tr
   => Father is a transporter
  Bố tôi là người vận chuyển đồ
  => Ao Dai is the traditional costume of Viet Nam
  Áo Dài là trang phục truyền thống Việt Nam
  => I would like to travel
  Tôi muốn đi du lịch
  2. Pr
  => I prefer tea to coffee
  Tôi thích trà hơn cà phê
  => I like to watch programs on TV
  Tôi thích xem chương trình trên ti-vi
  => I had a problem at work
  Tôi đã có một vấn đề trong công việc
  xin vote trả lời hay nhất

  Trả lời
 2. “Tr”
  -> Trees will be grown in the future
  -> I want to go to tropical park
  -> I will give you some tricks to do the exam
  “Pr”
  -> I study in primary school
  -> I am working with professionals
  -> The rescue team will provide temporary accommodation for flood victims
  #Darmon

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới