i met a sunning woman today.her cothing was stunning =>Today….

i met a sunning woman today.her cothing was stunning
=>Today….

1 bình luận về “i met a sunning woman today.her cothing was stunning =>Today….”

 1. Giải đáp : Today I met a sunning woman whose clothing was stunning .
  – Từ lặp ở đây là ”her clothing” → Dùng đại từ quan hệ ”whose” vì đây là vật được sở hữu bởi ai đó .
  ⇒ ”Whose” là đại từ quan hệ dùng để chỉ vật được sở hữu bởi ai đó nhằm rút ngắn câu và tránh lặp từ .
  – Dịch : Hôm nay tôi gặp một người phụ nữ cảm nắng người mà quần áo làm tôi chóang váng .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận