Bài 7: Cho a>b> 1, tìm chữ số thích hợp để aa x bb=3267

Bài 7: Cho a>b> 1, tìm chữ số thích hợp để aa x bb=3267

1 bình luận về “Bài 7: Cho a>b> 1, tìm chữ số thích hợp để aa x bb=3267”

  1.  
    Lời giải và giải thích chi tiết:Ta có:a và b là c/s=>a x b x 11 x 11=3267                                                                  =>a x b=27                                                                                                                                             Ta có a=9;b=3(Các bạn tự kẻ bảng và đề bài cho là a>b>1 và a và b là chữ số nhé)
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới