Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: 3/5 số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau:
3/5
số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con,
1/4
số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.
a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?
b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

2 bình luận về “Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: 3/5 số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Số phần tiền để dành là:
           1-(3/5+1/4)=3/20(số tiền lương)
      Đổi 3/20 = 15%
  b) Số tiền để dành của nhà đó là:
           4000000:20×3=600000(đồng)
                         Đáp số: a)15%
                                      b)600000 đồng
  Mong bạn cho mình câu TLHN nhé ạ! Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số phần trăm tiền lương mỗi tháng gia đình đó để dành được là:
  3/5 + 1/4 = 4/9 (phần trăm)
  Số tiền mỗi tháng thì gia đình đó để dành được là:
  4.000.000 + 4/9 = 4.004/9 (tiền mỗi tháng)
  Đáp số: 4.004/9 tiền mỗi tháng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới