Tính nhanh nếu có thể a)(12,256 . 8,642) : 4,231

Tính nhanh nếu có thể
a)(12,256 . 8,642) : 4,231

2 bình luận về “Tính nhanh nếu có thể a)(12,256 . 8,642) : 4,231”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đầu tiên, ta tính tích của 12,256 và 8,642:
  12,256 x 8,642 = 105,622.752
  Sau đó, ta chia kết quả trên cho 4,231:
  105,622.752 : 4,231 = 24,943.999
  Vậy kết quả là 24,943.999 (làm tròn thành 24,944 nếu cần thiết).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới